MALVINA 645
850,00 RON 1.199,00 RON
GLORIA 642
1.150,00 RON 1.400,00 RON
GLORIA 641
1.150,00 RON 1.400,00 RON
TYLA 635
770,00 RON 950,00 RON
MARISIA 634
1.150,00 RON 1.540,00 RON
MARISIA 633
1.150,00 RON 1.540,00 RON
NAOMI 632
1.075,00 RON 1.499,00 RON
BRENDA 631
850,00 RON 1.309,00 RON
MIRIAM 630
1.050,00 RON 1.400,00 RON
ALESSIA 629
950,00 RON 1.149,00 RON
MARISIA 623
1.150,00 RON 1.540,00 RON
MELISA 621
990,00 RON 1.375,00 RON
DOLLY 620
879,00 RON 1.198,00 RON
MOON 618
950,00 RON 1.450,00 RON
DERYA 616
950,00 RON 1.450,00 RON
ALANA 612
1.300,00 RON 1.940,00 RON
YOLANDA 534
750,00 RON 950,00 RON
CARLA 526
799,00 RON
LEXY 525
820,00 RON 1.099,00 RON
CASIA 340
850,00 RON 990,00 RON
NONA 517
980,00 RON 1.299,00 RON
ARIA 419
780,00 RON 1.055,00 RON
TANIA 399
840,00 RON 1.099,00 RON
RHEA 396
820,00 RON 1.299,00 RON
MARA 386
855,00 RON 1.035,00 RON
CASIA 376
870,00 RON 1.450,00 RON
CASIA 370
870,00 RON 1.450,00 RON
NIL 368
830,00 RON 1.180,00 RON
MILA 328
790,00 RON 890,00 RON
ERIS 319
779,00 RON 870,00 RON
ANNE 301
789,00 RON 989,00 RON
PARLA 81
840,00 RON 1.040,00 RON